Att vara mobil har blivit allt viktigare

20199700_sVårt företag har skaffat en mobil växel som underlättar kraftigt för oss i vår vardag. Fördelen med denna mobil växel är att man kan skicka samtal vidare inom organisationen. Man kan spela in samtal, ha smidiga telefonmöten med mer. En annan fördel som jag har märkt är att vi nu på ett effektivt sätt kan sätta upp regler i växeln om någon skulle vara sjuk eller på möte. Då hoppar den mobil växeln över denna person och samtalet kopplas vidare.  Via mobil appen som följer till systemet så ges ytterligare utrymme för att använda och göra inställningar direkt mot din mobil växel.  Att jobba tillsammans i projekt har även visat sig funka smidigare med konferens funktionen, på vårt företag sitter teknikerna utspridda över hela Sverige och jobbar. I och med introduktionen av vår nya mobil växel så införde vi förändringar i organisationen som medför att våra medarbetare jobbar bättre i team. Man delar kontaktuppgifter på ett nytt sätt och har på så sätt blivit mycket mer effektiv än vad vi var innan. Tänk att en ny tjänst kan innebära att man kan smyga in en förändring som kan ändra kulturen på hela företaget. Ett råd från mig är dock att redan innan man implementerar en förändring så ska man dokumentera för att på så sätt kunna driva igenom förändringen i organisationen. Missa inte detta gyllene tillfälle att förändra din organisation till att tänka på ett nytt sätt. Vi gjorde det i samband med implementeringen av vår nya mobil växel från efftel.